Výukový program Jak se žilo na dědině 2020

V průběhu léta ožil skanzen Rochus příměstským táborem Moje Slovácko aneb u tetičky na dědině. V rámci všech osmi týdenních turnusů, které během července a srpna na Rochusu proběhly, byl pro děti připraven ekologický výukový program Jak se žilo na dědině. Děti tak mohly nahlédnout do dob minulých, kdy byl člověk závislý na okolní kraje a žil tak v těsném sepětí s přírodou. Během jednotlivých dopoledních výukových vstupů si mohli vyzkoušet různé řemeslné a zemědělské práce a zjistit tak, kolik času a úsilí stojí např. vyrobit hrábě, vytočit hliněnou misku nebo si utkat kus látky.

Realizace tohoto výukového programu byla financována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

 • Výukový program Jak se žilo na dědině 2020
 • Výukový program Jak se žilo na dědině 2020
 • Výukový program Jak se žilo na dědině 2020
 • Výukový program Jak se žilo na dědině 2020
 • Výukový program Jak se žilo na dědině 2020
 • Výukový program Jak se žilo na dědině 2020
 • Výukový program Jak se žilo na dědině 2020
 • Výukový program Jak se žilo na dědině 2020
 • Výukový program Jak se žilo na dědině 2020
 • Výukový program Jak se žilo na dědině 2020
 • Výukový program Jak se žilo na dědině 2020
 • Výukový program Jak se žilo na dědině 2020