Oprava stodoly z Břestku

Dřevěná sloupková stodola původem z 19. století byla na Rochus přenesena v roce 2012 jako vůbec první stavba našeho skanzenu. Do muzea ji věnovali manželé Prochovníkovi z Břestku. Historicky se jedná o velmi cenný objekt, jakých v našem kraji už mnoho nezbývá.

Při přenosu stodoly byla především snaha zachovat co nejvíce původního materiálu. Vlivem povětrnostních podmínek i stáří samotných dřevěných prvků však postupně dochází k nutnosti některé části opravit nebo vyměnit. Oprav se v letošním roce dočkala tesařská konstrukce severozápadní štítové stěny. Vyměněny byly tři středové sloupy, které byly již značně popraskány a neplnily tak dostatečně svou statickou funkci. Zpevněny byly také rohové stojky a vyměněny rohové vzpěry, čímž došlo k cílenému zpevnění stodoly a zajištění bezpečné statiky celého objektu.

Oprava a zpevnění tesařské konstrukce sloupkové stodoly z Břestku z 19. stol. bylo spolufinancováno Zlínským krajem.

  • Oprava stodoly z Břestku
  • Oprava stodoly z Břestku
  • Oprava stodoly z Břestku
  • Oprava stodoly z Břestku
  • Oprava stodoly z Břestku
  • Oprava stodoly z Břestku
  • Oprava stodoly z Břestku
  • Oprava stodoly z Břestku
  • Oprava stodoly z Břestku
  • Oprava stodoly z Břestku