Pro školy

Výukové programy

V rámci školního i mimoškolního vzdělávání nabízíme řadu sezónních i celoročních edukačních programů zaměřených na EVVO a tradiční lidovou kulturu.

Nabídka programů:

 1.  Adventní čas je tady zas
 2. Od fašanku do Velikonoc
 3. Tý-Den Země
 4. Řemeslo má zlaté dno
 5. Neházejme věci za hlavu
 6. Vše o včelách
 7. Z pole až na talíř
 8. Za skrytými poklady přírody
 9. Šaty rostou na louce
 10.  Návraty k tradici
 11.  Dřevo je můj chléb

Kontakt pro přihlášení: Mgr. Michaela Odstrčilová

e-mail: michaela.odstrcilova@parkrochus.cz
tel.: 739 387 774, 576 776 552

• Délku programu lze upravit dle dohody.
• Výukové programy i exkurze probíhají v exteriéru, proto
doporučujeme zvolit pevnou obuv a oblečení odpovídající počasí.
• Vhodný počet účastníků je 15 až 25 osob.
• V průběhu výuky jsou pro žáky stanoveny krátké přestávky na oddech
a svačinu, proto svačinu s sebou.
• Potřebné pracovní pomůcky pro výuku zajistíme.

Dřevo je můj chléb

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 70 – 90 min.

Realizace: 4. 10. 2019

Místo: Muzeum v přírodě Rochus

Max. počet osob: neomezen (program probíhá formou naučné stezky, skupinky o počtu max. 25 žáků vcházejí na stanoviště postupně za sebou)

Anotace VP:    Podzimní program žákům přiblíží význam stromu jako zdroje obživy jak pro člověka, tak pro různé druhy živočichů. Představíme dětem zajímavé odrůdy ovocných stromů, které se dříve v našem kraji pěstovaly, žáci budou moci nahlédnout pod ruku zkušeným řemeslníkům, pro něž je dřevo hlavním zdrojem obživy, a také budou moci ochutnat různé ovocné pokrmy, včetně čerstvého jablečného moštu, který si samy vylisují.

Adventní čas je tady zas

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 70 – 90 min.

Realizace: 3., 4., 5. 12. 2019

Místo: skanzen Rochus

Max. počet osob: neomezen (program probíhá formou naučné stezky, skupinky o počtu max. 25 žáků vcházejí na jednotlivá stanoviště postupně za sebou)

Program žákům přiblíží tradice a lidové obyčeje adventního a vánočního období na Slovácku. Jednotlivá stanoviště budou řešena interaktivní formou s ukázkou tradiční rukodělné výroby a řemesel vztahujících se k adventu, Vánocům a zimnímu období obecně.

Od fašanku do Velikonoc

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 70 – 90 min.

Realizace: 1., 2., 3.,  4. 2020

Místo: skanzen Rochus

Max. počet osob: neomezen (program probíhá formou naučné stezky, skupinky o počtu max. 25 žáků vcházejí na jednotlivá stanoviště postupně za sebou)

Program žákům přiblíží tradice a lidové obyčeje od fašanku po období Velikonoc. Jednotlivá stanoviště budou řešena interaktivní formou s ukázkou tradiční rukodělné výroby a řemesel vztahujících se k Velikonočním svátkům a období jara.

Tý-Den Země

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 70 – 90 min.

Realizace: 22. – 23. 4. 2020

Místo: skanzen Rochus

Max. počet osob: neomezen (program probíhá formou naučné stezky, skupinky o počtu max. 25 žáků vcházejí na jednotlivá stanoviště postupně za sebou)

Zábavně naučný program upozorňuje žáky na význam půdy, která je jedním z nezastupitelných zdrojů pro život na naší planetě. Žáci se seznámí se vznikem a složením půdy, cyklem živin v půdě, ale také s jejím využití formou interaktivních ukázek (výroba cihel, keramika). Program se koná u příležitosti oslav mezinárodního Dne Země.

Řemeslo má zlaté dno

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 70 – 90 min.

Realizace: 4. – 5. 6. 2020

Místo: skanzen Rochus

Max. počet osob: neomezen (program probíhá formou naučné stezky, skupinky o počtu max. 25 žáků vcházejí na jednotlivá stanoviště postupně za sebou)

Program žákům představí lidová řemesla a tradiční rukodělnou výrobu Slovácka. Děti si mohou jednotlivá řemesla vyzkoušet a zjistit tak, co které řemeslo obnáší. A možná, že se pro ně samotní řemeslníci stanou inspirací při volbě jejich budoucího povolání.

Neházej věci za hlavu

Cílová skupina: II. st. ZŠ, SŠ

Délka programu: 150 min.

Realizace: duben až říjen

Místo: skanzen Rochus

Max. počet osob: 30

Program seznamuje žáky s významnými rostlinnými a živočišnými druhy EVL Rochus a upozorňuje je na význam správného chování při pohybu v chráněném území a v přírodě vůbec. Žáci jsou v průběhu programu motivováni k šetrnému chování vůči přírodě a k úsporám vody a energie i v domácím nebo školním prostředí.

Vše o včelách

Cílová skupina: 4. až 7. třída ZŠ

Délka programu: 120 min.

Realizace: duben až říjen

Místo: skanzen Rochus

Max. počet osob: 30

Program zábavně naučnou formou účastníkům přibližuje život včel. Během programu se seznámíme se včelami a způsobem jejich života. Řekneme si, co pro nás všechno dělají a jak jsou užitečné. Ukážeme si, jak to vypadá v úle, jaký je rozdíl mezi dělnicí, trubcem a včelí matkou nebo co je superorganizmus. Povíme si co je a kde se bere med, včelí vosk a propolis.

Z pole až na talíř

Cílová skupina: II. st. ZŠ, SŠ

Délka programu: 150 min.

Realizace: duben až říjen

Místo: skanzen Rochus

Max. počet osob: 30

Program seznamuje žáky se vztahy mezi zemědělským cyklem a produkcí potravin, prezentuje také význam ochrany půdy a tradiční formy hospodaření. Interaktivní zapojení žáky vybízí k samostatnému uvažování a prezentaci úsudků vedoucích k řízené diskusi. Cílem programu je upozornit na nezastupitelný význam půdy a její aktuální ohrožení, představit tradiční formy hospodaření v krajině a vyzdvihnout reálné možnosti jejich využití v současnosti.

Za skrytými poklady přírody

Cílová skupina: MŠ, I. + II. st. ZŠ, SŠ

Délka programu: 150 min.

Realizace: duben až říjen

Místo: přírodní areál Park Rochus

Max. počet osob: 30

Křovinaté stráně kopce Rochus skrývají mnohá přírodní bohatství. S účastníky výukového programu otevřeme dvířka této pokladnice a provedeme je rostlinou i živočišnou říší. Žáci se pomocí her, aktivit a různých úkolů postupně seznámí jak s typickými druhy této lokality, tak i s druhy vzácnými, díky kterým je Rochus výjimečným přírodním územím.

Název VP: Šaty rostou na louce

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 90 – 120 min.

Realizace: duben až říjen

Místo: Muzeum v přírodě Rochus

Max. počet osob: 30

Anotace VP: Program děti seznámí s přírodními surovinami, které se odedávna používaly k výrobě textilu, a s technologií výroby oděvů tak, jak ji znali naši předkové. Samy si budou moci výrobu textilních materiálů vyzkoušet pomocí různých předmětů, z nichž některé jsou stoleté originály ze sbírek muzea. Zároveň jsou žáci v rámci programu také upozorněni na negativní dopady, které současný módní průmysl přináší a zatěžuje tak naše životní prostředí.

Název VP: Návraty k tradici

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 60 – 120 min.

Realizace: duben až říjen

Místo: Muzeum v přírodě Rochus

Max. počet osob: neomezen

(program probíhá formou naučné stezky, skupinky o počtu max. 25 žáků vcházejí na stanoviště postupně za sebou)

Anotace VP: Pořad je sestaven jako interaktivní prohlídka muzea v přírodě, při které se žáci seznámí s vybranými prvky tradiční lidové kultury na slovácké dědině a poznají průběh jednoho pracovního dne v zemědělské usedlosti včetně vybraných prací na poli a chovu domácích zvířat. Součástí programu může být po předchozí domluvě také ukázka některých tradičních stavebních technologií – např. výroba nepálených cihel nebo řemeslná rukodělná výroba využívající hlínu – hrnčířství.