Pro školy

Výukové programy

V rámci školního i mimoškolního vzdělávání nabízíme řadu edukačních programů zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a  na tradiční lidovou kulturu:

NABÍDKA PROGRAMŮ:

 1. Dřevo je můj chléb
 2. Adventní čas je tady zas
 3. Od fašanku do Velikonoc
 4. Tý-Den Země
 5. Řemeslo má zlaté dno
 6. Návraty k tradici
 7. Šaty rostou na louce
 8. Vše o včelách
 9. Z pole až na talíř
 10. Za skrytými poklady přírody

KONTAKT PRO PŘIHLÁŠENÍ:

Mgr. Michaela Odstrčilová

e-mail: michaela.odstrcilova@parkrochus.cz

tel.: 739 387 774
 

VSTUPNÉ:

 • viz jednotlivé programy, pedagogický doprovod zdarma
 
 
 

UPOZORNĚNÍ:

 • Výukové programy probíhají především v exteriéru, proto doporučujeme zvolit pevnou obuv a oblečení odpovídající počasí.
 • Vhodný počet účastníků ve skupině je 15 až 25 osob.
 • U programů určených pro MŠ je doporučený věk účastníků 4 a více let.
 • Délku programu lze upravit dle dohody.

Výukový program „Dřevo je můj chléb“ je součástí projektu Ovocní velikáni, který je spolufinancován Zlínským krajem. Ostatní VP probíhají v rámci projektu Skanzen Rochus – živá učebnice, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Těšíme se na Vaši návštěvu…

 

 

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

pro školní rok 2021/2022

 • 7. a 8. 10. 2021

Název VP: Dřevo je můj chléb

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 70 – 90 min.

Cena za žáka: MŠ – 30,- Kč; ZŠ, SŠ – 50,- Kč

Místo: Muzeum v přírodě Rochus

Max. počet osob: neomezen (program probíhá formou naučné stezky, skupinky o počtu max. 25 žáků vcházejí na stanoviště postupně za sebou)

Anotace VP: Podzimní program žákům přiblíží význam stromu jako zdroje obživy jak pro člověka, tak pro různé druhy živočichů. Představíme dětem zajímavé odrůdy ovocných stromů, které se dříve v našem kraji pěstovaly, žáci budou moci nahlédnout pod ruku zkušeným řemeslníkům, pro něž je dřevo hlavním zdrojem obživy, a také budou moci ochutnat různé ovocné pokrmy, včetně čerstvého jablečného moštu, který si samy vylisují.

 • 7. – 10. 12. 2021

Název VP: Adventní čas je tady zas

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 70 – 90 min.

Cena za žáka: MŠ – 30,- Kč; ZŠ, SŠ – 50,- Kč

Místo: Muzeum v přírodě Rochus

Max. počet osob: neomezen (program probíhá formou naučné stezky, skupinky o počtu max. 25 žáků vcházejí na stanoviště postupně za sebou)

Anotace VP: Program žákům přiblíží tradice a lidové obyčeje adventního a vánočního období na Slovácku. Jednotlivá stanoviště budou řešena interaktivní formou s ukázkou tradiční rukodělné výroby a řemesel vztahujících se k adventu, Vánocům a zimnímu období obecně.

 • 6. – 8. 4. 2022

Název VP: Od fašanku do Velikonoc

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 70 – 90 min.

Cena za žáka: MŠ – 30,- Kč; ZŠ, SŠ – 50,- Kč

Místo: Muzeum v přírodě Rochus

Max. počet osob: neomezen (program probíhá formou naučné stezky, skupinky o počtu max. 25 žáků vcházejí na stanoviště postupně za sebou)

Anotace VP: Program žákům přiblíží tradice a lidové obyčeje období od masopustu po Velikonoce. Jednotlivá stanoviště budou řešena interaktivní formou s ukázkou tradiční rukodělné výroby a řemesel vztahujících se k Velikonočním svátkům a období jara.

 • 20. – 22. 4. 2022

Název VP: Tý-Den Země

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 70 – 90 min.

Cena za žáka: MŠ – 30,- Kč; ZŠ, SŠ – 50,- Kč

Místo: Muzeum v přírodě Rochus

Max. počet osob: neomezen

(program probíhá formou naučné stezky, skupinky o počtu max. 25 žáků vcházejí na stanoviště postupně za sebou)

Anotace VP: Zábavně naučný program upozorňuje žáky na význam půdy, která je jedním z nezastupitelných zdrojů pro život na naší planetě. Žáci se seznámí se vznikem a složením půdy, cyklem živin v půdě, ale také s jejím využitím formou interaktivních ukázek. Program se koná u příležitosti oslav mezinárodního Dne Země (22. 4.)

 • 2. – 3. 6. 2022

Název VP: Řemeslo má zlaté dno

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 70 – 90 min.

Cena za žáka: MŠ – 30,- Kč; ZŠ, SŠ – 50,- Kč

Místo: Muzeum v přírodě Rochus

Max. počet osob: neomezen

(program probíhá formou naučné stezky, skupinky o počtu max. 25 žáků vcházejí na stanoviště postupně za sebou)

Anotace VP: Program žákům představí lidová řemesla a tradiční rukodělnou výrobu Slovácka. Děti si mohou některá z řemesel vyzkoušet a zjistit tak, co které řemeslo obnáší. A možná, že se pro ně samotní řemeslníci stanou inspirací při volbě jejich budoucího povolání.

PROGRAMY PROBÍHAJÍCÍ CELOSEZÓNNĚ

(duben až říjen)

Název VP: Šaty rostou na louce

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 120 min. – 150 min

Cena za žáka: MŠ – 40,- Kč; ZŠ, SŠ – 60,- Kč

Místo: Muzeum v přírodě Rochus

Max. počet osob: 30

Anotace VP: Program děti seznámí s přírodními surovinami, které se odedávna používaly k výrobě textilu, a s technologií výroby oděvů tak, jak ji znali naši předkové. Samy si budou moci výrobu textilních materiálů vyzkoušet pomocí různých předmětů, z nichž některé jsou stoleté originály ze sbírek muzea. Zároveň jsou žáci v rámci programu také upozorněni na negativní dopady, které současný módní průmysl přináší a zatěžuje tak naše životní prostředí.

Název VP: Vše o včelách

Cílová skupina: MŠ, ZŠ

Délka programu: 120 min.

Cena za žáka: MŠ – 40,- Kč; ZŠ, SŠ – 60,- Kč

Místo: Muzeum v přírodě Rochus

Max. počet osob: 30

Anotace VP: Program zábavně naučnou formou účastníkům přibližuje život včel. Během programu se žáci seznámí se včelami a způsobem jejich života a zjistí, co pro nás včely všechno dělají a jak jsou užitečné. Ukážeme si, jak to vypadá v úle, co všechno potřebuje včelař, aby včely obstaral, a nebude chybět ani sladká tečka na závěr.

Název VP: Z pole až na talíř

Cílová skupina: ZŠ, SŠ

Délka programu: 120 – 150 min.

Cena za žáka: 60,- Kč

Místo: Muzeum v přírodě Rochus

Max. počet osob: 30

Anotace VP: Program seznamuje žáky se vztahy mezi zemědělským cyklem a produkcí potravin, prezentuje také význam ochrany půdy a tradiční formy hospodaření. Interaktivní zapojení žáky vybízí k samostatnému uvažování a prezentaci úsudků vedoucích k řízené diskusi. Cílem programu je upozornit na nezastupitelný význam půdy a její aktuální ohrožení, představit tradiční formy hospodaření v krajině a vyzdvihnout reálné možnosti jejich využití v současnosti.

Název VP: Za skrytými poklady přírody

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 60 – 120 min. (dle domluvy)

Cena za žáka: MŠ – 30,- Kč; ZŠ, SŠ – 50,- Kč

Místo: přírodní areál Park Rochus

Max. počet osob: 30

Anotace VP: Křovinaté stráně kopce Rochus skrývají mnohá přírodní bohatství. S účastníky výukového programu otevřeme dvířka této pokladnice a provedeme je rostlinou i živočišnou říší. Žáci se pomocí her, aktivit a různých úkolů postupně seznámí jak s typickými druhy této lokality, tak i s druhy vzácnými, díky kterým je Rochus výjimečným přírodním územím.