O skanzenu

Skanzen Rochus – muzeum v přírodě v srdci Slovácka

Na jednom místě stojí původní dřevěná stodola, která sem byla přenesena z nedaleké obce Břestek, o několik metrů dále vyrostly další dvě zemědělské usedlosti, nad kterými je nadsklepní dům se starým vinným sklepem. Součástí našeho muzea je také vinohrad a u něj uvidíte originální klátové úly, kousek od nich pak dřevěný seník z Hradčovic z roku 1904.

Muzeum v přírodě Rochus se zaměřuje na etnografickou oblast uherskohradišťského Dolňácka, na tradiční stavitelství, bydlení, způsoby zaměstnání a obživy, odívání, výtvarnou kulturu, zvyky, obyčeje i folklorními projevy. Chcete zažít tradiční masopust, na Slovácku nazývaný fašank, či Velikonoce? Stavění máje, otevírání pastvin, žně, pouť? Adventní zvyky nebo třeba štěpánské koledování? Toto vše se ve skanzenu Rochus během roku odehrává, včetně akcí, spojených s péčí o zdejší přírodu a krajinu. Součástí Parku Rochus jsou také dva ovocné sady, tvořené starými ovocnými odrůdami Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

Otevírací doba 2024

DUBEN 2024
sobota – neděle: 10.00 – 18.00

Prohlídky jsou organizovány po skupinách s průvodcem v časech 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; POSLEDNÍ PROHLÍDKA V 17.00

KVĚTEN – ČERVEN 2024
čtvrtek – neděle: 10.00 – 18.00

Prohlídky jsou organizovány po skupinách s průvodcem v časech 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; POSLEDNÍ PROHLÍDKA V 17.00

ČERVENEC – SRPEN 2024
úterý – neděle: 10.00 – 18.00
Komentované prohlídky jsou organizovány po skupinách s průvodcem v časech 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; POSLEDNÍ PROHLÍDKA V 17.00

O víkendech a svátcích (5. a 6. 7.) je v průběhu provozní doby také možné procházet muzeum samostatně (volné prohlídky)

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2024

čtvrtek – neděle: 10.00 – 18.00

Prohlídky jsou organizovány po skupinách s průvodcem v časech 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; POSLEDNÍ PROHLÍDKA V 17.00

 

Mimo uvedenou dobu lze po předchozí domluvě pro skupinu alespoň 10 osob zajistit prohlídku i v jiný termín.

Vstupné

dospělí 120,- Kč

děti 6 – 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let 70,- Kč

rodinné vstupné 250,- Kč
(maximálně 2 dospělí a maximálně 4 děti do 15 let)

na kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost vstup dle aktuálního ceníku

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
věrnostní program Sphere a Carte 10 % (sleva Sphere Young 20 %)

ZDARMA
děti do 6 let, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, držitelé karty Asociace muzeí a galerií – AMG a partnerské organizace ze Slovenska a Polska, držitelé průkazu Český svaz muzeí v přírodě, průvodci CK, novináři, pedagogický dozor.

xxx

VSTUPNÉ NA VÝUKOVÉ PROGRAMY
žáci a studenti základních a středních škol 60,- nebo 70,- Kč (dle zvoleného programu)
žáci mateřských škol 50,- Kč nebo 60,- Kč (dle zvoleného programu)
pedagogický doprovod zdarma

 

Přijímáme platební karty

Virtuální prohlídka areálu

Podívejte se na skanzen Rochus z ptačí perspektivy a nahlédněte do vybraných koutů našeho parku na 3D pohlednicích.

Přírodní park a muzeum v přírodě

Lokalita Rochus, v níž se areál našeho přírodního a kulturního parku nachází, je bývalým vojenským cvičištěm. Dnes představuje zelený ostrov na okraji slovácké metropole tvořený mozaikou křovin a lučních porostů, z jedné strany bezprostředně navazující na intravilán města a z druhé strany ohraničený intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinou. Právě díky předchozí činnosti vojáků se zde vyvinul cenný biotop, který v sobě ukrývá svá přírodní bohatství.

Park Rochus o velikosti přibližně 60 ha se nachází na severozápadním úbočí Černé hory (302 m n. m.). Jedná se o příměstskou část Uherského Hradiště na rozhraní katastrálního území Jarošova a Mařatic. Černá hora představuje jihozápadní koncový výběžek Prakšické pahorkatiny, která je součástí Hlucké pahorkatiny a geomorfologického celku Vizovické vrchoviny. Pata svahů Černé hory pak vytváří hranici mezi Prakšickou pahorkatinou a Dolnomoravským úvalem.

Opuštěný areál bývalého vojenského cvičiště byl dlouhodobě ponechán bez údržby, terén je dodnes poznamenán budováním tankových okopů pro potřeby vojenské střelnice. Travní i křovinné porosty jsou nahodile protkané pěšinami. Dominuje bylinotravní koberec s různě hustými křovinami. Bez další systematické péče a údržby by tomuto krajinném útvaru hrozilo úplné pohlcení rozsáhlých částí lokality křovinnými formacemi, což by mělo likvidační důsledky pro celou řadu přítomných vzácných druhů, mj. i pro motýla bourovce trnkového, který je hlavním předmětem ochrany vyhlášené Evropsky významné lokality Rochus.  V červnu 2014 bylo v Parku Rochus identifikováno místo, na němž se vyskytuje kriticky ohrožená a zákonem chráněná orchidej tořič včelonosný (Ophrys apifera Hudson).

 

První ideová studie Komponované krajiny Rochus prof. Ivara Otruby byla dokončena v roce 2007, následně byl rovněž vyhodnocen vliv záměru na ochranu přírody a soustavu Natura 2000. Na základě zpracovaných studií, rozborů, expertních posudků a připomínek Krajského úřadu Zlínského kraje, partnerů, občanů i orgánů města Uherské Hradiště byla celková koncepce funkčních ploch upravena do výsledné podoby.

V roce 2010 byla úpravami zeleně a výsadbami prvních 100 stromů symbolicky zahájena regenerace přírodních ploch Parku Rochus, byla rovněž založena správcovská obecně prospěšná společnost Park Rochus, o.p.s.  Od roku 2011 probíhá postupná realizace dílčích dotačních projektů.

Na okraji parku v návaznosti na mařatické vinohrady vzniká od roku 2012 expozice muzea v přírodě, která uchovává a prezentuje významné prvky kulturního dědictví Uherskohradišťska. Soubor lidové architektury představuje přenesené stavby i kopie vybraných typů původních objektů vesnického stavitelství od 18. do poloviny 20. století, které se v regionu Uherskohradišťska vyznačuje značnou rozmanitostí a bohatstvím forem. Podstatnou součástí muzea v přírodě jsou plochy zeleně vč. expozic hospodaření v krajině (luční a sadařský areál, ukázková vinice). Prostředí muzea je využíváno také k prezentaci folkloru, tradičních řemesel, rukodělné výroby, zvyků a obyčejů se zaměřením především na vinařství a vinohradnictví.

Celkově se jedná o rekreačně velmi atraktivní území nabízející nádherné výhledy do okolní krajiny města Uherské Hradiště i na protilehlé pohoří Chřibů s hradem Buchlovem.

kulturních pořadů pro veřejnost v průběhu roku

kusů sbírkových předmětů v expozicích

výukových programů pro školy

návštěvníků ročně